Vytápění chalupyChalupáři.cz » Vytápění chalupy »

Kachlové pece

Přidat Vytápění chalupy mezi oblíbená témata mezi oblíbená témata
Autor Kachlové pece
krpjan

Úvodem:
Níže uvedené údaje nejsou návodem ke stavbě kachlové pece. Protože jsou kachle drahé,
a možná škoda značně vysoká, je pro stavbu pece nutno přizvat zkušeného řemeslníka.
Zmíněný text je tudíž pouze informativní.

Keramické kachle na stavbu pecí.
Protože se kachle výpalem částečně zdeformují musí stavitelé pecí kachle obrousit, popřípadě jemně osekat. Účelem je dosažení rovnoměrně silných spár.
Kamnářské kachle mají na vnitřní straně miskovitý tvar. Ten se při osazování kachlů vyplní pálenou deskou ve formě šamotového plátku.
Pro zdění kachlových kamen se používá kamnářská hlína, sestávající se z jílu a příměsi jemného písku. Tento materiál lze použít z místních zdrojů. Pro zvýšení ohnivzdornosti a pevnosti malty se přidává vodní sklo v množství 1 až 2 % objemu. Pomocí tohoto materiálu se plátky vlepují do kachlů.
Protože se kachlové pece při topení vlivem tepla roztahují, musí se jednotlivé kachle svázat sponkami z ocelového drátu. Ty zabraňují tvorbě trhlin v topném plášti.
Vlastní topeniště spolu s prvním tahem bývá do vnější stěny pece odděleno dilatační spárou.

Stavba a dimenzování kachlových pecí.

V zásadě se rozlišuje podle síly stěny: lehké …..středně těžké těžké provedení.
cm cm cm
topeniště: 8,5-10 11-13 14-16
v horní části 4,5-5 5-6 6-7
průměr 6-7 8-9 10-11
Síla stěny má rozhodující vliv na akumulační schopnost pece a tím i způsob topení.
Dimenzování pecí:
Stavitelé pecí původně vycházeli z místních klimatických poměrů se zohledněním druhu zdiva.
Z vlastní zkušenosti tak stanovili potřebu tepla, od které odvodili topnou plochu pláště pece.
Postupem času byly vydány různé příručky, které tento způsob standardizovaly.
Poměrně známá je příručka ing Barlacha vydaná r 1927 na žádost spolku pro úsporné vytápění
v Berlíně. Z této příručky jsou převzaty další údaje. Základní hodnoty uvedené v této publikaci
jsou převzaty i moderní literaturou.
Pro celkovou topnou plochu se uvažovalo s tepelným výkonem/m2:
s topnou vložkou bez topné vložky
dvojí zatopení při -10 °C 700 W/m2 600 W/m2
při -15°C 930 W/m2 770 W/m2
Podle potřeby tepla se určila topná plocha v m2:
Příklad: tepelné ztráty místnosti při venkovní teplotě -15°C činí 3,5 kW/hod.
Topná plocha pece: 3500/770 W/hod=5,55 m2, což odpovídá
při rozměru kachlů 0,22 x 0,22 m2/kachel: 7 vrstev při šířce 2,5 a délce 4 kachle v jedné vrstvě. Rozměr pece je pak 0,55 x 0,88 m.
Výška 7 x 0,22=1,54 m. Plocha stěn: 1,54 x 2 x (0,55+0,88) = 4,40 m2,
plocha stropu a dna: 0,55 x 0,88 x 2 =0,968 m2 celková plocha: 4,40+0,968 = 5,37 m2.
Výsledná topná plocha H slouží jako základ pro výpočet jednotlivých částí pece.
Topná plocha H do 5 m2 do10 m2
výměník tepla 0,1*H
výška topeniště:
uhlí koks: H/80-H/60
rašelina, dřevo: H/60–H/40
plocha topeniště: H/80-H/70
plocha roštu H/150 H/160
váha v kg/m2 110 -125 kg 145-165 kg
Otvor do prvního tahu H/230
průřez prvního tahu m2 H/150
průřez druhého a dalších tahů m2 H/200
průřez třetího, nebo posledního tahu m2 H/250
průřez komína m2 H/400
Aby se zabránilo vznícení spalných plynů v kouřovodech, vede v peci přímé spojení topeniště a posledního tahu. Zmíněný průřez činí H/2000
Při rozdvojení tahů se počítá s polovičním průřezem.
Spotřeba paliva:
Zatopit 2 x denně:
Vychází se z tepelné ztráty místnosti.
ST: spotřeba tepla kg
TZ Tepelné ztráty kW/hod 3,5
IZ Interval zatopení h 12 hod
SEP spotřeba energie v palivu kg
SEP=TZ x ST 3,5*12 = 42 kW
TU tepelná účinnost pece 70-80%
TVP Tepelná výhřevnost paliva kW/kg ... dřevo 4 kW/hod
SP spotřeba paliva SP=SEP/(TU x TVP) 42/(0,8 x 4)=13,13 kg

Minimální. délka tahů v metrech
Odmocnina (SP)*1,3

pohled
pohled
podélný řez
podélný řez
příčné řezy
příčné řezy
krpjan

Protože jsou v základním textu tabulky nepřehledné,
zde pokus o nápravu.
V zásadě se rozlišuje podle síly stěny: lehké.…..středně těžké........těžké provedení.
.................................................. .............cm.............cm.................... .......cm
topeniště:........................................ .....8,5-10.......11-13.......................14-1 6
v horní části..........................................4,5 -5...........5-6..........................6-7
průměr............................................ .......6-7..............8-9....................... .10-11

Výsledná topná plocha H slouží jako základ pro výpočet jednotlivých částí pece.
Topná plocha H..........do 5 m2...............do10 m2
výměník tepla.............................0,1*H
výška topeniště:
uhlí koks:..............................H/80-H/60
rašelina, dřevo:......................H/60–H/40
plocha topeniště:....................H/80-H/70
plocha roštu...................H/150...................H/ 160
váha v kg/m2.................110 -125 kg.........145-165 kg
Otvor do prvního tahu.................H/230
průřez prvního tahu m2...............H/150
průřez druhého a dalších tahů m2 H/200
průřez třetího, nebo posledního tahu m2 H/250
průřez komína m2....................................H/400
Aby se zabránilo vznícení spalných plynů v kouřovodech, vede v peci přímé spojení topeniště a posledního tahu. Zmíněný průřez činí H/2000

Pro celkovou topnou plochu se uvažovalo s tepelným výkonem/m2:
...................................s topnou vložkou....................bez topné vložky
dvojí zatopení při -10 °C...700 W/m2 .........................600 W/m2
.......................při -15°C 930 W/m2...........................770 W/m2
Vytápění chalupyChalupáři.cz » Vytápění chalupy »

Kachlové pece

Váš příspěvek:
  :-) ;) ;) ;) :-( ...    Tučně Kurzívou Podtrženě    Odkaz na www stránku Link na YouTube video  

Přejít na forum: 


Pohání miniBB®   |  Optimalizace pro vyhledávače od SiteLab © 2003-2020